Polityka prywatności

Polityka prywatności strony salonu meblowego Domex oraz polityka plików cookies

 • Polityka prywatności i plików cookies definiuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej http://www.domexmeble.pl
 • Administratorem strony jest Katarzyna Tyra.
 • Kontakt z administratorem jest możliwy telefonicznie pod numerem podanym w zakładce kontakt.
 • 1
  Definicje

Na potrzeby polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator –Katarzyna Tyra
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem http://www.domexmeble.pl
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony
 4. Pliki cookies (ciasteczka)  – dane informatyczne, m.in. pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika
 • 2
  Dane osobowe
 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dodania komentarza.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Podanie danych jest zawsze dobrowolne
 4. Dane osobowe nie są udostępniane jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
 7. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 8. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 9. prawo do przenoszenia danych,
 10. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 • 3
  Pliki z logami
 1. Administrator strony zbiera informacje o swoich użytkownikach i ich aktywności na stronie. W przypadku strony http://www.domexmeble.pl przechowujemy dane takie jak: adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 • 5
  Pliki cookies
 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 • 6
  Dodatkowe informacje

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, iż na stronie zastosowano następujące technologie monitorujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 1. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony,

Strona aktualna na dzień 25.05.2018

Produkty